Logo Image

Vragenlijst 'De werkende centraal'


Deze vragenlijst is onderdeel van een onderzoek naar belangrijke factoren voor implementatie van hulpmiddelen in het sociaal geneeskundig werkveld. 

Logo Image

Fijn dat u mee doet aan ons onderzoek!

 

U kunt deze vragenlijst het beste invullen op een PC of laptop en in de Google Chrome browser.

 

In deze vragenlijst leggen we zeven onderwerpen één voor één aan u voor. Bij elk onderwerp worden de bijbehorende factoren kort toegelicht en leest u voorbeelden uit de interviews. Per onderwerp vragen we u aan te geven welke factoren u het belangrijkst vindt voor een goede aansluiting van de nieuwe hulpmiddelen bij de praktijk. Aan het einde van de vragenlijst wordt u tot slot gevraagd welke van de zeven onderwerpen u het belangrijkst vindt voor een goede aansluiting bij de praktijk.

 

Bij het rangschikken van de factoren is het de bedoeling dat u de factoren sleept, het is belangrijk dat u controleert of u de factoren op de juiste positie en volgorde heeft gesleept.

 

 

 

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 20 minuten duren. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

 

Wij danken u alvast voor het invullen van deze vragenlijst!

 

Heeft u vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via b.horreh@amsterdamumc.nl of n.zipfel@amsterdamumc.nl

 

Met vriendelijke groet, ook namens het onderzoeksteam van ‘De chronisch zieke werkende centraal’,

 

Prof. dr. Sylvia van der Burg-Vermeulen      Drs. Nina Zipfel

Projectleider                                              Postdoc onderzoeker

 

Drs. Bedra Horreh

Onderzoeksassistent