Logo Image Logo Image Logo Image
Välkommen till denna undersökning som avser dialysbehandlade och njurtransplanterade patienter!
 
Den europeiska patientföreningen skulle vilja att du delar med dig av dina synpunkter på behandlingsval som du har eller har haft på grund av avancerad kronisk njursvikt.
 
Målet med undersökningen är att få kunskap utifrån din upplevelse av att välja dialysform eller njurtransplantation.
 
Vi är forskare från AMC-sjukhuset i Amsterdam och bedriver denna studie som en del av ett stort europeiskt forskningsprojekt (EDITH) (http://edith-project.eu/). Europeiska Unionen strävar efter jämlik rätt till olika behandlingsformer för alla europeiska patienter med kronisk njursvikt. Resultaten av undersökningen kommer att bidra till att förstå den aktuella situationen och att förbättra behandlingskvalitén.
 
Viktigt att veta:
Denna undersökning tar 10-15 minuter att besvara.
Vidarebefordra gärna undersökningslänken till andra patienter med dialys eller som är njurtransplanterade.

 
För att starta undersökningen, klicka på ”Nästa”.

Tack så mycket för ditt deltagande!
 
För mer information eller vid frågor, vänligen kontakta Rianne de Jong vid AMC-sjukhuset i Amsterdam via edith@amc.uva.nl
 
 
Vi kommer att behandla din personliga data  med sekretess och vi försäkrar att informationen är skyddad med all tillgänglig säkerhet vid Academic Medical Center, Amsterdam. Genom att delta i undersökningen medger du att din personliga data får användas för vetenskaplig forkning.