Logo Image

Vragenlijst corona en vitiligo


Met deze vragenlijst zal worden onderzocht wat de kans is dat mensen met vitiligo corona krijgen, hoe corona bij hen verloopt en of corona de vitiligo activiteit beïnvloedt.

 

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres:

Vitiligo-onderzoek@amsterdamumc.nl of uw behandelend arts in het AMC raadplegen.

Logo Image

Geachte heer/mevrouw,

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan een vragenlijstonderzoek naar de invloed van vitiligo op corona. Het kost u ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Pigmentstoornissen (SNIP) van het Amsterdam UMC.

We onderzoeken wat de kans is dat mensen met vitiligo corona krijgen, hoe corona bij hen verloopt en of corona de vitiligo activiteit beïnvloedt.

Dit kan bijdragen aan nieuwe inzichten op het gebied van preventie en behandeling van vitiligo.

Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en anoniem worden verwerkt. Dit betekent dat de verzamelde gegevens niet naar u herleidbaar zijn. De resultaten van dit onderzoek kunnen gepresenteerd worden op medische bijeenkomsten en in medische publicaties, ook dat gebeurt anoniem.

Wij stellen uw deelname zeer op prijs, waarvoor alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Drs. Nicoline Post, arts-onderzoeker

Mede namens,

Prof. Dr. Rosalie Luiten, professor experimentele dermatologie
Dr. Albert Wolkerstorfer, dermatoloog
Prof. Dr. Marcel Bekkenk, dermatoloog

Amsterdam UMC, afdeling dermatologie, het Nederlands Instituut voor Pigmentstoornissen (SNIP)