Logo Image Logo Image Logo Image
Mirë se vini në këtë liste me pyejte për pacientët e dializës dhe të transplantimit të veshkave!
 
Federata Europiane e Pacientëve të Veshkave (EKPF) është kurioz për opinionin tuaj në lidhje me zgjedhjen e trajtimit për demtimin e veshkave.
 

Qëllimi i këtyre pyetjeve është qe te qartesojme më shumë procesin e marrjes se vendimit te njerezve kur ata  zgjedhin dializën ose transplantin e veshkave.

Ne jemi një grup studiuesish nga spitali akademik (AMC) në Amsterdam. Kjo liste me pyetje eshte pjesë e projektit Evropian EDITH (http://edith-project.eu/).


Bashkimi Evropian përpiqet për qasje të barabartë në forma të ndryshme të trajtimit për të gjithë pacientët europianë me sëmundje të veshkave në fazën përfundimtare. Rezultatet e këtij studimi do të ndihmojnë për të kuptuar situatën aktuale për të përmirësuar cilësinë e kujdesit.


E rëndësishme të dihet:
- Ky studim zgjat 10-15 minuta.
- Mos ngurroni të dërgoni linkun e studimit tek pacientët e tjerë në dializë ose me transplantim të veshkave.

Faleminderit shumë për pjesëmarrjen tuaj!  

Për më shumë informata ose pyetje, ju lutemi kontaktoni znj. Rianne de Jong në spitalin AMC në Amsterdam nëpërmjet edith@amc.uva.nl

 

Ne do t'i trajtojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë konfidenciale dhe ne do të sigurojmë që të dhënat tuaja personale mbrohen me të gjitha mjetet në dispozicion të Qendrës Mjekësore Akademike, Amsterdam.Duke vazhduar të marrim pjesë në këtë studim, ne pranojmë se do të përdorim të dhënat e ofruara për kërkime shkencore.