Autonomiebeleving tijdens de coronacrisis tweede golf


De effecten van de coronacrisis op het leven en de ervaren autonomie

Logo Image

Dank dat u mee wilt doen met dit onderzoek. Wij willen onderzoeken hoe de huidige coronacrisis en de daaromtrent gestelde maatregelen invloed hebben op het leven van mensen en met name hoe dit hun autonomiegevoel beïnvloedt.

 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten. Uw gegevens zullen anoniem worden verwerkt en bewaard.

 

Als u vragen heeft over deze vragenlijst kunt u contract opnemen met Jessy Bergamin j.d.bergamin@amsterdamumc.nl