EDITH nyrepatienter spørgeskema på dansk


Logo Image Logo Image Logo Image
Velkommen til denne spørgeskemaundersøgelse for dialyse- og nyretransplanterede patienter!
 
Den European Kidney Patients’ Federation (Europæiske Nyrepatienters Føderation) ønsker at kende din mening om de behandlingsvalg du har, eller har fået, i forbindelse med dit nyresvigt.
 
Formålet med undersøgelsen er at lære af dine erfaringer i forbindelse med valget af dialyse og nyretransplantation.
 
Vi er forskere på AMC hospitalet i Amsterdam, og foretager denne undersøgelse som led i et stort europæiske forskningsprojekt (EDITH (http://edith-project.eu). EU forsøger at etablere lige adgang til alle behandlingsformer for patienter med nyresvigt. Undersøgelsens resultater vil hjælpe os til at forstå den nuværende situation, og forbedre behandlingskvaliteten.
 
Vigtig information
Udfyldelsen af spørgeskemaet tager 10-15 minutter.
Du skal være velkommen til at sende internet-linket til andre dialyse- og nyretransplanterede patienter.

 
For at starte undersøgelsen, skal du klikke på ”Næste”.

Mange tak for din deltagelse!
 
Hvis du ønsker mere information, eller har nogle spørgsmål, kontakt venligst Fru Rianne de Jong på AMC Hospital, Amsterdam, via edith@amc.uva.nl
 
Vi behandler dine personlige data fortroligt, og sørger for at de beskyttes med alle de midler som Academic Medical Center, Amsterdam, råder over.
Ved at deltage, accepterer du at vi vil bruge dine data til videnskabelige forskning.