ANDES studie


Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het mentaal welzijn van vrouwen met PCOS en/of vrouwen die de voortplantingskliniek bezoeken in verband met ongewenste kinderloosheid.

Logo Image

Beste deelneemster,

 

Wat fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek door middel van het invullen van deze vragenlijst! Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15 minuten duren.  

 

Met deze vragenlijst willen we onderzoek doen naar het mentaal welzijn van vrouwen met PCOS en/of vrouwen die de voortplantingskliniek bezoeken in verband met ongewenste kinderloosheid. Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken of, en zo ja bij welke groep vrouwen er behoefte is aan extra hulp en aandacht wat betreft mentaal welzijn.

 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het onderzoek? Mail dan naar andess@amsterdamumc.nl.

 

Hartelijk bedankt voor uw deelname!

 

Namens de gehele studiegroep,  

E.M. Bordewijk, arts-onderzoeker, Amsterdam UMC locatie AMC