Logo Image Logo Image Logo Image
Velkommen til denne undersøkelsen for dialyse- og nyretransplanterte pasienter!
 
Den Europeiske nyrepasientforeningen vil gjerne gi deg mulighet til å si din mening om behandlingsvalgene du har eller hadde for din nyresvikt.
 
Målet med undersøkelsen er å lære av dine erfaringer fra da du valgte dialysebehandling eller å bli nyretransplantert.
 
Undersøkelsen som er en del av et stort europeisk forskningsprosjekt (EDITH) (http://edith-project.eu) utføres av forskere fra AMC hospital i Amsterdam. Den EU arbeider for at alle europeiske pasienter med nyresvikt skal ha lik tilgang til de ulike formene for behandling. Resultatet av denne spørreundersøkelsen vil bidra til å forstå nåværende situasjon med tanke på å forbedre behandlingskvalitet.
 
Viktig å vite:
 Det tar 10-15 minutter å fullføre undersøkelsen.
-  
Videresend gjerne undersøkelsen til andre pasienter i dialyse eller som er nyretransplantert.

 
For å starte spørreundersøkelsen klikk «Neste».

Tusen takk for din deltagelse!
 
For ytterligere informasjon eller spørsmål, vennligst kontakt Rianne de Jong ved AMC sykehuset i Amsterdam via edith@amc.uva.nl
 
Dine data vil bli behandlet konfidensielt og vi (The Academic Medical Center, Amsterdam) vil sørge for at de blir lagret sikkert.
Ved å fortsette å delta i denne undersøkelsen gir du oss tillatelse til å bruke dataene til forskning.